Banner informacyjny.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Agnieszka Górecka Akademia Rozwoju Zawodowego MEDICA

Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie i celach określonych szczegółowo poniżej.

Niniejszy dokument stanowi realizację określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych:

Administratorem podanych przez Panią/Pana  danych osobowych jest  Agnieszka Górecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Górecka Akademia Rozwoju Zawodowego MEDICA, 05-084 Leszno nip 529-113-93-88

Kontakt w sprawach danych osobowych:

  • na piśmie na adres siedziby Agnieszka Górecka Akademia Rozwoju Zawodowego MEDICA ul. Warszawska 21 05-084 Leszno
  • telefonicznie: 602555789
  • pod adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Źródło danych:

Panią/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a ich przekazanie nastąpiło dobrowolnie w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług z Panią/Panem.

   

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia, data urodzenia, adres zameldowania, adres do korespondencji, dane do rachunku) jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług, której jest Pani/Pan stroną. Dane nie będą polegać profilowaniu.

 

Konsekwencje braku podania danych osobowych:

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże usprawni kontakt i ułatwi realizację umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe utrzymanie kontaktów biznesowych drogą mailową i telefoniczną, w tym w szczególności realizacja zawartych przez Panią/Panem jak i przez nas umów o świadczeniu usług.

W takim przypadku w sprawach związanych z realizacją naszych szkoleń prosimy stawić się każdorazowo osobiście w naszej siedzibie.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w zakresie realizacji umowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Agnieszka Górecka Akademia Rozwoju Zawodowego MEDICA współpracuje w zakresie realizacji umowy o świadczenia usług. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom świadczącym na rzez Agnieszka Górecka Akademia Rozwoju Zawodowego MEDICA usługi informatyczne, rozliczeniowe, rachunkowe, telekomunikacyjne, transportowe, bankowe, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, a także podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz w okresie do zakończenia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

 

Uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018r. jest to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Kurs masazu I i II stopnia
Kurs dla studentów fizjoterapii
kinesiotaping
Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi
Kurs masażu bańką chińską
Kurs masażu ziołowymi stemplami
EFS
EU
Kapitał Ludzki
ZPORR

projektowanie stron www
Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i reklamowych (usługi Google). Więcej informacji o cookies i ustawieniach przeglądarki TUTAJ [akceptuję - zamknij]